Startpage

Welcome to a simple page with articles and sources that mostly focus on technology strategy, IT development and programming. Don’t be surprised to find also psychology, philosophy and physics here. Sometimes it naturally touching IT in a perception perspective. 

Think abstract

 

Refine with a purpose and get something more

 

Bottom line: A few words of seriousness in the world of “fake news”

Source criticism (or information evaluation) is the process of evaluating an information source, i.e. a document, a person, a speech, a fingerprint, a photo, an observation or anything used in order to obtain knowledge. In relation to a given purpose, a given information source may be more or less valid, reliable or relevant. Broadly, “source criticism” is the interdisciplinary study of how information sources are evaluated for given tasks (cf. next sections).

Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritiken består av ett antal kriterier som ursprungligen utvecklades för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition, och vilka som är sannolika. Källkritiken har även visat sig vara användbar inom andra vetenskaper, av journalister och författare, och av alla som försöker skapa sig en bild av verkligheten ur samhällets informationsflöde.

(from Wikipedia, first english, then swedish)