Hur ska IT-branchen bemanna och finansiera de drömlikt stora projekten?

Låt oss starta med denna parabel: Anta att byggsektorn får ett projekt, ex förbifart Stockholm, Öresundsbron, Nya karolinska, Inlandsbanan, Citypendeln och så vidare. Alltså riktigt stora projekt. Sådana som tar några år att slutföra. Man mobiliserar en viss omfattning av arbetskraft för en tid.

Låt nu säga att vi mobiliserar samma omfattning av manstimmar och projekt för att bygga något inom IT. Vad skulle vi bygga då? Du kanske har fler idéer än mig, men för mig är tanken lite svindlande. Kanske man kunde genomföra omkoppling av den värme som enorma datacenters generar, till att värma upp bostäder och kanske hela markareal? En redan väl diskuterad idé och redan är i ropet på flera håll. Jag tycker man kan tillåtas fantisera och överdriva. Det är ju vad som emellanåt sker i andra byggprojekt. Man har nog också skrattat åt tanken på att bygga snötunnlar i den Arabiska öknen, byggnader som Burj eller varför inte en tunnel mellan Dover och Calais. En konstruktion som Öresundsbron byggs inte så ofta. Inte heller Högakusten-bron. Inte heller Turning Torso. Tellus Tower byggs ju inte heller så ofta (knappt alls, dock).

Men när och hur ofta byggs ett högprestige IT projekt? Var är visionerna här? Varför verkar de IT-projekt som hittas på så svåra och krångliga? Diffusa och höga risker avseende levererbarhet och pengar? Någon har kanske redan snudda vid tanken att det inte går att få tag på resurser att genomföra enorma IT-projekt. Kanske någon hunnit börja skratta åt kostnaderna det skulle innebära. Att bygga något riktigt stort inom IT, hur skulle det betala sig? Kanske också den som är verklighetsmedveten och jordnära ser ett ökande hot här. Att IT kanske halkar efter. Det går inte att finansiera eller ens genomföra ett stort projekt i landet? Skulle man kunna mobilisera ett slags IT försvar, ponera att de pågående spåren av informationskrig tilltar?

Bygg ut – fram för dussinyrken inom IT

Det är min fasta övertygelse att IT är nog moget att ta in ett större omfattning av dussinyrken och medelmåttigt utbildade och kunniga medarbetare. Normalutbildade eller inte alls (på området) utbildade som på en introduktions- och utbildningstid kan ta sig an en uppgift, utföra den med bravur och få en normal lön. Om och om igen. Ett nytt verkstadsgolv, industrigolv eller stora styrkor tränade för ett ändamål. IT av idag är någon sorts överskattad bransch när det kommer till kompetens. Det fungerar inte att ha bara specialister och generalister. Att utbilda sig inom IT idag handlar om att så fort som möjligt kunna allt och med rådande kultur ska man snabbt avancera och kräva löner för det minsta man åstadkommit. Men det behövs automatiseringar, kvalitétstester, stickprov och inte minst repetetitivt mängdarbete.

Precis som gruvdriften kunde fixa till redan på 1600-1700 talet? Låt mig dra en parallell på LM Ericsson. Låt mig också prata i dåtid, eftersom det är dåtid för mig. Självklart är det här också levande nutid i vilken tillverkningsindustri som helst. Testare, felsökare och montörer kunde tas in i princip från gatan. Det togs även in före detta undersköterskor och sjuksköterskor i stor omfattning (eftersom det blev bristyrke och dåligt betalt under en tid, så ett antal lockades till industrin). De började med kort intro utföra arbetet med bravur. Felsökningar, reparationer och utvecklande av nya produkter krävde däremot det lilla extra. Ingengörer och konstruktörer, men sen erfarna och duktiga arbetare “på golvet”. Internutbildningar och några års erfarenhet räckte för att kunna sticka ut med kompetens för detta. Exvis för att programmera. Ingenjörerna fanns (finns!) där att justera och fixa när något föll utanför automatiseringen.

IT en yuppietrend – en ny slags golf

Visst är det spännande att se att IT yrken generellt ställt sig högt i kurs. Karriärister lockas hit och det är lite spår av en “ny slags golf”. Folk med allt högre profiler söker sig hit, IT bolagen söker också folk med högre profiler. Det kommer löner, bonusar och förmåner som börjar likna nivåer som annars mer kopplas till prestige. Inte helt sällan hörs också att IT ställer synligt i grannskapet bland det annars “glammiga” Finans. Jag skulle också vilja snudda vid det löne-, förmåns- och bonusrally som pågår sedan många år, mellan och inom de som etablerat sig i IT-sektorn. Ett rally som håller högre profil än tillströmningen av kompetens. Är det nu inte dags för IT att börja rekrytera de tyngre korten från väl inoljade tillverkningsindustrier? Välkommen hit, Volvo, ABB, Skanska och så vidare! Bort med tjänstesektor-essen! IT behöver dussinyrken nu, där man snabbt kan rekrytera och bemanna i mångfald!

Börja transformera!

  • Ta Academic Work pionjärsanda med månadskurser på allvar: Ja, det går att göra IT konsulter på några veckor. Men gör den ännu lite mer effektiv. Ännu smalare resurser och ännu fler.
  • Ta in profiler från befintliga och erkända tillverkningsindustrier och verkstäder med god vana av att mobilisera hundratals och tusentals anställda. Varför inte ta en titt på värnplikten.
  • Arbetsplatser med dess geografiska placering inte är central längre. Utvecklandet eller testandet behöver inte ske där kunden sitter. Det har sagts så många gånger, men tänk Ericsson Cables. Byggde man kablarna där de senare skulle dras, eller skickade man dem på lastbil?
  • Sluta bemanna projekten med resurser och personal så seniora att de snudd på kan driva hela projekten själva. Låt arbetsbeskrivningen för dessa starka förmågor handla om att bli ansvariga för att leda och transformera deras område till att passa för dussinbemanning.
  • Släng ut affärsledarna ur IT Projekten. De kan driva sitt affärsintresse, men inte det tekniska projektet. Placera folk som känner till verkligheten och kan sätta ned näven i styrelse/ledarmötena om vad som faktiskt krävs på de olika idéerna.
  • Låt oss komma ifrån löst sammansatta projektgrupper där 50% av kompetenserna överlappar. Grupperingar där kanske en tredjedel känner sig i starkt behov av att avancera och tänka på annat än det de faktiskt ska göra i projektet.

Med det har jag tillåtits fantisera lite och tagit ut svängarna. Den fasta punkten i de uttagna svängarna är att IT har en potential i att expandera med en ny “baseline” för den kompetens som ska behövas för att snabbt konstruera större IT projekt och med högre tempo. Ett nytt sorts “alla kan bli programmerare” men där innehållet i uppgifterna är långt smalare och automatiserat än vi tänker idag. Som ett automatiserat produktionsband, men eventuellt utan “kisspausknapp”.

/Jonas
@ImmerseIt

Jonas Nordin | Professional Profile | LinkedIn

View Jonas Nordin’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world’s largest business network, helping professionals like Jonas Nordin discover inside connections to recommended job candidates, industry experts, and business partners.